Komende Activiteiten

Speciale maatregel bij NCCS bijeenkomsten 
Het ICTE (Spaans Instituut voor Kwaliteit in de Toeristensector) heeft, in overleg met het Spaanse Ministerie van Gezondheid, een aantal regels opgesteld voor het voorkomen van Covid-19 besmetting in hotels en restaurants. Naast regelgeving over ontsmetten van gezamenlijke ruimtes en toiletten is er ook het controleren op koorts/verhoging van deelnemers aan evenementen van meer dan 6 personen. Personen met verhoging mogen volgens deze regels niet worden toegelaten.

Uw bestuur heeft besloten om deze regelgeving voor groepsevenementen de komende maanden na te volgen voor zowel uw veiligheid als voor die van andere deelnemers. Wij zullen dan ook bij binnenkomst even uw temperatuur checken; mocht deze te hoog zijn dan kunt u helaas niet aan het evenement deelnemen.
Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregel.

Inloopborrel 4 juni

Bijzonderheden volgen nog…

 

 

 

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering uitgesteld tot nader order

Overeenkomstig het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal bij eerste oproep gehouden worden op ? in restaurant Finca Los Caballeros te Benalmádena om 10.30 uur en bij tweede oproep op dezelfde datum en plaats om 11.00 uur. Toegang tot de vergadering is uitsluitend mogelijk voor leden die hun contributie over 2021 betaald hebben.

Agenda
1.   Opening door voorzitter
2.   Ingekomen stukken
3.   Goedkeuring notulen ALV 14-03-2020
4.   Jaarverslag secretaris 2020
5.   Financiële zaken:
      a. verslag van de penningmeester
      b. verslag kascommissie
      c. décharge penningmeester
      d. begroting 2021
      e. vaststelling contributie 2022
6.   Bevestiging bestuur
7.   Verkiezing kascommissie
8.   Rondvraag
9 .  Sluiting