Vul hier svp de naam en e-mail van de persoon in die de belangstellenden aanmeldt. Graag later nogmaals vermelden bij de deelnemers.
Vul hier de aanmelder graag nogmaals in. Hieronder de eventuele verdere deelnemers
Gegevens tweede deelnemers
Gegevens derde deelnemer indien van toepassing
Gegevens van vierde deelnemer indien van toepassing
Gegevens van vijfde deelnerm indien van toepassing
Gegevens van zesde deelnemer indien van toepassing
Gegevens van zevende deelnemer indien van toepassing
Gegevens achtste deelnemer indien van toepassing
Prijs voor leden: € 25,00 introducees: € 30,00 per persoon. U kunt het totale bedrag overmaken naar bankrekening IBAN ES36 2100 5878 1513 0008 0795 ten name van Club Neerlandes Costa del Sol