Nederlandse Club Costa del Sol

Vanaf 1979 is de NCCS van Nerja tot Estepona er voor u. Harmonieus, gezellig, sportief, verbindend, actief, jongblijvend en springlevend.

AGENDA:

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 14 maart 2020

Overeenkomstig het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze zal bij eerste oproep gehouden worden op zaterdag 14 maart 2020 in restaurant Finca Los Caballeros te Benalmádena om 10.30 uur en bij tweede oproep op dezelfde datum en plaats om 11.00 uur. Toegang tot de vergadering is uitsluitend mogelijk voor leden die hun contributie over 2020 betaald hebben.

Agenda

 1. Opening door voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 16-03-2019, en BALV 5-7-2019
 4. Jaarverslag secretaris 2019
 5. Financiële zaken :
 6. verslag van de penningmeester
 7. verslag kascommissie
 8. décharge penningmeester
 9. begroting 2020
 10. vaststelling contributie 2021
 11. Verkiezing kascommissie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De stukken die op deze vergadering betrekking hebben zijn vanaf 28 februari 2020 in te zien op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur in Het Holland Huis*, Avenida Carlota Alessandri 10/12, 29620 Torremolinos en beschikbaar op de vergadering.

Het bestuur hoopt veel leden op de vergadering te kunnen verwelkomen.

*Het Holland Huis is aan de grote hoofdweg door Torremolinos. Makkelijk te vinden, met privé parkeerplaats.

 

 

 

Informatie over onze verdere activiteiten vindt u onder “Activiteiten/Komende Activiteiten” en voor de meest recente onder “Activiteiten/Recente Activiteiten

 

Impressie Lustrumfeest 12 oktober 2019

De feestelijk geklede deelnemers werden bij het IPV Plaza ontvangen met een heerlijk drankje. De sfeer was gelijk geanimeerd. Veel bekenden troffen elkaar of zagen elkaar soms na lange tijd weer. Het was een prestatie van formaat van de lustrumcommissie om zoveel mensen op de been te brengen en enthousiast te maken voor dit lustrum. Voorzitter Wilmar Bliek opende het feest en heette ons allemaal van harte welkom. Om zoveel mensen in beweging te krijgen moet je van goeden huize komen maar Henk Flederus lukte dat goed. Hij wist ons de weg te wijzen naar de zalen voor de optredens, de cocktail en canapés en de lunch. De show van Magic Unlimited en de hoofd-act van de dag Tineke Schouten waren zeer geslaagd.  De lunch was in een enorme zaal met allemaal prachtig gedekte ronde tafels. Tijdens de lunch traden de Gypsy Bros op met leuke swingende muziek die uitnodigde tot dansen. Tevens werden een aantal leden van de club door voorzitter Wilmar Bliek in het zonnetje gezet. Het mooist van al waren al die vrolijke gezichten en de eenheid die de club op deze prachtige feestelijk dag ten toon spreidde.​

Belangrijke informatie aangaande e-mails van NCCS

Het huidige bestuur van de Nederlandse Club probeert iedere eerste en derde vrijdag van de maand een nieuwsbrief rond te sturen naar alle leden en andere belanghebbenden om u op de hoogte te houden van wat er zoal in de planning zit of u nogmaals te herinneren aan activiteiten. Helaas horen we met regelmaat van leden die zeggen de mails van de NCCS niet te ontvangen. Meestal is de mail dan wel ontvangen maar worden ze door de beveiliging van uw computer naar de “ongewenste e-mail” / “spam” folder gedirigeerd.

U kunt dit zelf controleren en deze mails markeren als zijnde niet ongewenst / geen spam !!! En dan ontvangt u deze veertiendaagse nieuwsbrief in het vervolg gewoon rechtstreeks in uw in-box..