Welkom bij de Nederlandse Club Costa del Sol

De Nederlandse Club Costa del Sol (NCCS) is opgericht in 1979 met als doel het bij elkaar brengen van Nederlanders én Nederlandstaligen, die aan de Costa del Sol wonen of langere tijd verblijven, om gezamenlijk leuke en informatieve activiteiten te organiseren.

Er worden maandelijks meerdere activiteiten georganiseerd, sommige regionaal door de diverse gastvrouwen, andere centraal voor de hele Costa del Sol. Zie hiervoor onze evenementenkalender op deze website. Daarnaast geven wij tweemaandelijks ons clubblad “De Vliegende Hollander” uit met achtergrondverhalen. Per mail wordt er tweewekelijks een nieuwsbrief naar alle leden verzonden met actuele informatie.

De club heeft een bestuur dat op zijn minst één keer per maand bij elkaar komt om te vergaderen. In deze bestuursvergadering worden lopende zaken behandeld en plannen voor activiteiten besproken. De gewaardeerde inbreng in de vorm van ideeën en/of praktische hulp van onze leden is hierbij zeer welkom.Het idee is heel eenvoudig: vele Nederlandstaligen met elkaar in contact brengen bij activiteiten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, koffie-ochtenden, koningsdag, inloopborrels, puzzelrit, thematische lunches etc.

Uiteraard zijn ook niet-Nederlandstalige partners en vrienden van onze leden van harte welkom. 

MÁLAGA WEER

Komende evenementen

Uw bestuur

Belangrijke adressen

Recente activiteiten

Laatste Nieuwsbrief

Koffieochtenden

Jaarplanning

De Vliegende Hollander

NL informatie

Belangrijke informatie aangaande e-mails van NCCS

Het huidige bestuur van de Nederlandse Club probeert iedere eerste en derde vrijdag van de maand een nieuwsbrief rond te sturen naar alle leden en andere belanghebbenden om u op de hoogte te houden van wat er zoal in de planning zit of u nogmaals te herinneren aan activiteiten. Helaas horen we met regelmaat van leden die zeggen de mails van de NCCS niet te ontvangen. Meestal is de mail dan wel ontvangen maar worden ze door de beveiliging van uw computer naar de "ongewenste e-mail" / "spam" folder gedirigeerd.

U kunt dit zelf controleren en deze mails markeren als zijnde niet ongewenst / geen spam !!! En dan ontvangt u deze veertiendaagse nieuwsbrief in het vervolg gewoon rechtstreeks in uw in-box..