Wet van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (WDI of WDIEH)

WDIEH-CLAUSULE

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt u geïnformeerd over de volgende punten:

Verantwoordelijk voor deze website is:

Club Neerlandés Costa del Sol, vereniging ingeschreven in het handels register van Malaga. Depósito Legal: MA-1009-94 met NIF B-G29512282 en sociaal adres Ur. Sitio de Calahonda, CC El Zoco, APDA Correos 3050, 29649 Mijas Costa (Málaga)

U kunt ook contact opnemen met Club Neerlandés Costa del Sol via het volgende e-mailadres: info@nccs.es internet: www.nccs.es .