Uw bestuur

Op dit moment hebben we zes bestuursleden, n.l.

Wilmar Bliek – voorzitter

Henk Flederus – vice-voorzitter en redactie DVH

Joyce van Boeckel – secretaris en nieuwsbrief

Kittie van der Jagt – bestuurslid

Koos Kraan – evenementen

Jeani Hoftijzer – penningmeester en ledenadministratie

Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers die ons assisteren met een aantal taken die moeten gebeuren.