Uw bestuur

Op dit moment hebben we vijf bestuursleden, n.l.

Wilmar Bliek – voorzitter

Henk Flederus – vice-voorzitter en redactie DVH

Joyce van Boeckel – secretaris en nieuwsbrief

Ans Gussinklo – penningmeester

André van Veen – bestuurslid

Vacant – evenementen

Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers die ons assisteren met een aantal taken die moeten gebeuren.

Els Beimers – ledenadministratie