Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

In overeenstemming met artikel 5 van Wet 15/1999, dat het recht op informatie regelt bij het verzamelen van gegevens, wordt u geïnformeerd over de volgende punten:

De persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, worden onderdeel van een bestand dat eigendom is van Club Neerlandés Costa del Sol en is geregistreerd in het algemene gegevensbeschermingsregister van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming

Deze gegevens worden gebruikt voor beheersdoeleinden en om u informatie te sturen over activiteiten, producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn.

Club Neerlandés Costa del Sol heeft de vereiste beveiligingsniveaus voor de verstrekte gegevens vastgesteld door de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om verlies, wijziging, ongepast gebruik of ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen.

Club Neerlandés Costa del Sol verzekert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en zorgt ervoor dat deze niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden buiten ons bedrijf

In ieder geval hebt u het recht om gebruik te maken van de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet, bepaald door Organieke Wet 15/1999 van 13 december.

U hebt 30 dagen om uw weigering te tonen voor de behandeling van de verzamelde gegevens, met dien verstande dat, in geval van niet-uiting, het uw instemming toont met de verwerking van uw gegevens.

Als u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met info@nccs.es om in het onderwerp ‘Gegevensbeveiliging’ aan te geven