Ereleden en leden van verdienste

Erelid

Martha van Straalen

Erelid

Maya Hugenholtz

 

 

Lid van verdienste

Else van Velthuijsen

Lid van verdienste

Catherine van der Werf

Lid van verdienste

Marianne Groeneveld