Adverteren

Adverteren is mogelijk in ons clubblad tegen onderstaande tarieven.

Meer informatie kunt u ontvangen door een mailtje te sturen naar advertentie@nccs.es

Voor binnen pagina: 120 € per uitgave

Mini advertenties: 10,33 € per uitgave

1/4 pagina: 27,55 € per uitgave

1/2 pagina: 53,72 € per uitgave

1 pagina: 103,31 € per uitgave

achter binnen pagina: 115 € per uitgave

achter buiten pagina: 150 € per uitgave

Prijzen zijn ex IVA (Btw) Combinaties of minder edities per jaar is mogelijk